Priser

Overenskomstpriser
For en række behandlinger er der indgået overenskomst mellem Tandlægeforeningen og den offentlige sygesikring for den del af befolkningen, der er i sikringsgruppe 1. Disse priser og tilskud er de samme fra alle tandlæger, og du kan finde dem på Tandlægeforeningens hjemmeside. Her er en .pdf fil med priserne 1.4 – 1.10.17

For sikrede i sikringsgruppe 2 er tilskuddene de samme, men priserne er ikke faste, så er du i gruppe 2 kan du opleve forskellige priser fra tandlæge til tandlæge.

 

Vore priser

Som supplement til de overenskomstmæssige fastlagte priser og tilskud kan du se vores prisliste via portalen www.sundhed.dk . Her er link til klinikkens data – og herunder også opdateret prisliste på sundhed.dk.

Andet
Du er altid velkommen til at få et overslag på, hvad en speciel tandbehandling vil koste, og der er ofte flere muligheder.
Der er masser af individuelle tilpasninger, der påvirker en konkret pris, så vi anbefaler dig at spørge , så du ved, hvad en given behandling vil løbe op i.
Endvidere er der en række muligheder for tilskud, som du finder på vores side med tilskudsmuligheder.