Tilskudsmuligheder

Du har mulighed for at få tilskud til din tandbehandling med op til dkr 10.000,- hvis du modtager:

  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Ledighedsydelse
  • Integrationsydelse

Tandlægeforeningen har udgivet en let forståelig pjece, der gennemgår mulighederne.
Du kan læse/downloade pjecen her

Særlige tilskud fra regionen: